વહેલી સવારે સારું વિચારું , એ યોગ છે બોલું ન કોઈ માટે નઠારું , એ યોગ છે

Free Hindi ebooks

વહેલી સવારે સારું વિચારું , એ યોગ છે

બોલું ન કોઈ માટે નઠારું , એ યોગ છે

પોતાની ભૂલ માટે તરત માફી માગી લઉં બીજાની ભૂલ પણ હું સુધારું ,એ યોગ છે

આસન જો અટપટા નહિ કરશું તો ચાલશે

મહેનત કરી વજનને ઉતારું ,એ યોગ છે

મારા ગણીને સૌને પુકારું , એ યોગ છે

આનંદથી ઘરે હું પધારું , એ યોગ છે

વહેચું બધુય કીમતી મારું  , એ યોગ છે

માગું કદી નહિ જે છે તારું , એ યોગ છે

“વિશ્વ યોગ દિવસની વધાઈ”

Ver o post original

Anúncios

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s