Winter on the ‘Drammensfjord’

See Norway - Se Norge

Gjennom vinteren kan store deler av Drammensfjorden være frosset til, men så skjer det av og til at det ikke kommer særlig mye snø, men bare kulde. Da får man ofte en speilblank flate som skaper et helt spesielt ‘lys’ når solen går ned, og dette er et slikt øyeblikk!
During winter large parts of the  ‘Drammenssfjord’ may be frozen solid. However, at times there might be no snow – just freezing cold. Then on may experience a mirror like surface which may create a light out of the ordinary when the sun is decending below the horizon.
And this is such a moment!

(Compliments of SRB)
Please return me toINDEXfor a new picture/destination.

Ver o post original