The Otta-valley — See Norway – Se Norge

Like etter at jeg passerte den lille stasjonsbyen Otta fant solen veien til dalbunnen og – jeg måtte rett og slett stoppe for å forevige et par bilder av Otta-dalen. Just after passing the little railway city of Otta, the sun made its way down into the valley, and I just had stop the car […]

via The Otta-valley — See Norway – Se Norge