Det kan jo tenkes at besøkende etter hvert lærer at de er inne i en farlig sone, men jeg vet ikke hvordan en slik insektshjerne fungerer. Kan hende forsøker han å se om farer lurer, men – kamuflasjen virker. Sannheten er jo at ‘jegeren’ sitter mindre enn en tomme unna – rett foran nesa hans! […]

via Home of a Killer — See Norway – Se Norge

Pending Lunch — See Norway – Se Norge

En fugl har unsluppet buret og flyr rundt i området, mens dens ‘bedre halvdel’ sitter fortsatt og venter med middagen. I mellomtiden diskuteres hvem som skal spise hva til lunch . . . A bird has escaped its cage and is flying free through the neighbourhood whilst it’s ‘better half’ patiently is waiting with lunch. […]

via Pending Lunch — See Norway – Se Norge